NICOTINELL ICEMINT – 72 STK.

Lyfjatyggigúmmi sem dregur úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum.

Styrkleiki: 2 mg
Pakkningastærð: 24 stk.
Verð 990 kr. pakkin, þrír pakkar sendir saman , verð 2970.

  • Frí heimsending í póstkasssa.
  • Áskriftarleið: Eins mánaða fresti, tveggja vikna fresti og vikulega.

kr.2.790

instock

Clear
SKU N/A Category
Upplýsingar
Lyfjatyggigúmmi sem dregur úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum.

Til meðferðar á tóbaksfíkn en lyfið dregur úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum og það auðveldar þar með reykingarfólki sem vill hætta að reykja, að hætta og auðveldar þeim sem ekki geta hætt, eða eru tregir til þess, að draga úr reykingum.

Hætta skal alfarið reykingum á meðan á meðferð með Nicotinell Icemint lyfjatyggigúmmíi stendur.

Skammta skal ákvarða út frá því hversu háður nikótíni einstaklingurinn er.

Mælt er með 4 mg lyfjatyggigúmmíi fyrir einstaklinga með mikla nikótínþörf og fyrir þá sem ekki hefur tekist að hætta með notkun 2 mg lyfjatyggigúmmís. Í öðrum tilfellum skal nota 2 mg lyfjatyggigúmmí.

Upphafsskammtur skal ákvarðaður út frá því hversu háður nikótíni einstaklingurinn er. Tyggja skal eitt stykki Nicotinell Icemint lyfjatyggigúmmí við reykingaþörf. Venjuleg notkun er 8-12 stykki á sólarhring, þó ekki fleiri en 15 stykki af 4 mg lyfjatyggigúmmíi og 25 stykki af 2 mg lyfjatyggigúmmíi á sólarhring. Vegna eiginleika lyfjatyggigúmmís sem lyfjaforms getur nikótínþéttni í blóði verið mismunandi á milli einstaklinga. Því skal miða tíðni skammta við einstaklingsþörf, innan uppgefinna hámarksskammta.

Þegar hætta á reykingum:

Meðferðarlengdin er einstaklingsbundin. Í flestum tilfellum skal meðferðin standa í a.m.k. 3 mánuði. Eftir 3 mánuði skal draga smám saman úr notkun lyfjatyggigúmmísins. Meðferð skal hætt þegar neyslan er komin niður í 1-2 lyfjatyggigúmmí á sólarhring. Venjulega er ekki mælt með notkun Nicotinell Icemint lengur en í eitt ár. Sumir, sem eru hættir að reykja, gætu þó þurft lengri meðferð til þess að forðast að byrja aftur að reykja. Geyma skal afgangs lyfjatyggigúmmí þar sem reykingaþörf getur skyndilega komið upp aftur.

Ráðgjöf getur aukið líkurnar á því að reykingafólk hætti að reykja.

Þegar dregið er úr reykingum:

Nota skal Nicotinell Icemint lyfjatyggigúmmí þegar upp kemur reykingaþörf til að lengja reyklaus tímabil og draga þannig úr reykingum eins og mögulegt er. Ef ekki hefur dregið úr fjölda sígaretta á sólarhring eftir 6 vikur skal leita faglegrar ráðgjafar. Reykingum skal hætt um leið og einstaklingurinn er reiðubúinn til þess, þó ekki síðar en eftir 6 mánaða meðferð. Leita skal faglegrar ráðgjafar ef ekki hefur tekist að hætta reykingum eftir 9 mánaða meðferð. Venjulega er ekki mælt með reglulegri notkun Nicotinell Icemint lyfjatyggigúmmís lengur en í eitt ár. Sumir, sem eru hættir að reykja, gætu þó þurft lengri meðferð til þess að forðast að byrja aftur að reykja. Geyma skal afgangs lyfjatyggigúmmí þar sem reykingaþörf getur skyndilega komið upp aftur.

Notkunarleiðbeiningar:
  1. Tyggja skal eitt lyfjatyggigúmmí þar til finnst sterkt bragð.
  2. Lyfjatyggigúmmíið skal því næst látið hvíla á milli kinnar og tannholds.
  3. Þegar sterka bragðið minnkar skal byrja að tyggja aftur.
  4. Þetta skal endurtaka í 30 mínútur.

Samtímis neysla á súrum drykkjum t.d. kaffi eða svaladrykkjum getur dregið úr frásogi nikótíns í kinninni. Forðast skal súra drykki 15 mínútum fyrir notkun lyfjatyggigúmmísins.

Nicotinell Icemint lyfjatyggigúmmí má ekki nota handa börnum yngri en 18 ára án samráðs við lækni. Engin reynsla er af notkun Nicotinell Icemint lyfjatyggigúmmís hjá börnum yngri en 18 ára.

Nicotinell Mint/Fruit/Lakrids/IceMint/Spearmint lyfjatyggigúmmí, Nicotinell Mint munnsogstöflur, Nicotinell forðaplástur. Inniheldur nikótín. Til meðferðar á tóbaksfíkn. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

Tengdar vörur

Loka